เราช่วยให้โลกเติบโตตั้งแต่ปี 2547

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ 10kV